Juridische kennisgeving

De informatie op dit internetportaal wordt voortdurend door Commerzbank AG herzien en bijgewerkt. Sommige details kunnen echter veranderd zijn sinds de eerste publicatie. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid of garanties voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze site of andere sites waarnaar we via hyperlinks verwijzen. Commerzbank AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar we via hyperlinks verwijzen.

De inhoud en structuur van dit portaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstfragmenten of afbeeldingen is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Commerzbank AG.

Gegevensbescherming

Cookies

Onze websites maken af en toe gebruik van cookies wanneer u ze bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en door uw browser worden opgeslagen. Ze helpen om onze dienst gebruiksvriendelijk, effectief en veilig te maken. We gebruiken een cookie uitsluitend om uw voorkeurstaal te onthouden. Wachtwoorden worden niet in cookies opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde sessiecookies. Zodra u na uw bezoek uitlogt, worden ze automatisch gereset. Wanneer u de sessie beëindigt door uw browser te sluiten, wordt de cookie gedurende een bepaalde periode opgeslagen en vervolgens overschreven of verwijderd door de client (bv. uw pc of tablet). Onze cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Webtracking

Gegevens op onze websites worden in gepseudonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen met behulp van web-controlling technologieën, uitsluitend voor optimaliseringsdoeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken. Voor dit doel kunnen ook cookies worden gebruikt; de gegevens worden echter uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. De gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van de website persoonlijk te identificeren en worden niet gekoppeld aan gegevens die geassocieerd zijn met de drager van het pseudoniem. U kunt uw browser zodanig configureren dat u wordt geïnformeerd zodra er cookies worden aangemaakt, zodat u ze indien nodig kunt weigeren. U kunt de installatie van cookies ook voorkomen door middel van de juiste instellingen in uw browser. Dat kan echter betekenen dat u niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het IP-adres van de gebruiker wordt verborgen en maakt het niet mogelijk om conclusies te trekken over bezoekers van de website.

Verwerking van persoonsgegevens met uw toestemming

We vragen u om uw naam, adres en e-mailadres in te vullen in een bestelformulier, zodat we u de publicaties of nieuwsbrieven kunnen sturen die u op onze website besteld heeft. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om u de gewenste informatie te sturen. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Door uw gegevens (naam, adres, e-mailadres) in het formulier in te vullen en het vakje aan te kruisen, stemt u ermee in dat we de gegevens opslaan en gebruiken om u de gevraagde informatie te sturen. De toestemming wordt vrijwillig gegeven. Het niet verlenen van die toestemming heeft geen invloed op de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens die u invoert om de nieuwsbrief te ontvangen, worden opgeslagen totdat u uw abonnement stopzet. U kunt uw toestemming te allen tijde met rechtskracht voor de toekomst jegens Commerzbank AG intrekken.

Verwerking van persoonsgegevens op basis van legitieme belangen

Indien u ons geen toestemming heeft gegeven uw gegevens op te slaan, te gebruiken en openbaar te maken, kunnen we uw persoonsgegevens toch verwerken indien dat in het legitieme belang van de bank of een andere persoon is en dat legitieme belang zwaarder weegt dan eventuele nadelige gevolgen voor de persoon. In dit verband verwerken we persoonsgegevens van onze klanten, werknemers en andere personen (indien van toepassing) om onze diensten te verlenen en onze zakelijke activiteiten uit te voeren, om kredietanalyses uit te voeren, om onze diensten, producten, bedrijfsprocessen en omgeving te verbeteren en te optimaliseren (onder meer door cloudservicepartners in te schakelen of anderszins), voor marketing en bedrijfsontwikkeling, voor onderzoek en ontwikkeling, om rechtsvorderingen en andere geschillen in te dienen en te beheren, om de veiligheid van bedrijfsmiddelen en personen ter plaatse te waarborgen, om fraude, misbruik van diensten en andere criminele handelingen te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en voor risicobeheer binnen de Commerzbank Group. We gebruiken geavanceerde technologie met de hoogste veiligheidsnormen van onze cloudservicepartners om de diensten, gebaseerd op de bovenstaande doeleinden, zo snel mogelijk op een kwalitatief hoogstaande manier aan de individuen te leveren, zodat we ervan overtuigd zijn dat deze legitieme belangen zwaarder wegen dan eventuele nadelige gevolgen voor het individu.

Disclaimer

Commerzbank AG biedt u via het Corporate Banking-portaal inhoud, informatie en toegang tot verschillende bankdiensten.

De getoonde inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gekopieerd, niet in zijn geheel en ook niet gedeeltelijk, niet aan derden worden doorgegeven en ook niet worden gepubliceerd. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor klanten die woonachtig zijn in een van de volgende landen van de Europese Unie: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. Met name klanten die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië hebben geen recht op toegang tot deze inhoud. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie; dit geldt met name voor productinformatie, onderzoeken of andere publicaties, of ter beoordeling van obligatiecertificaten.

Deze inhoud zal geen individuele investeringsadviezen bevatten en ook geen uitnodigingen om u in te schrijven, noch een aanbod voor aankopen of verkopen van obligatiecertificaten of andere financiële middelen. Het is alleen bedoeld om de individuele onafhankelijke investeringskeuze van de klant te vergemakkelijken en vervangt geen advies over een bepaalde investeerder of investering. Neem voor dergelijk advies contact op met uw investeringsadviseur. Het enige wettelijk bindende document voor nieuwe emissies en investeringsfondsen is de desbetreffende verkoopprospectus.

Hoewel Commerzbank AG de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorg samenstelt en voorbereidt, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid, relevantie, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van de gegevensuitwisseling en economische informatie, wisselkoersen, prijzen, indexen, algemene marktgegevens, taxaties, schattingen en andere beschikbare inhoud die kan worden opgevraagd en weergegeven. Dit geldt ook voor inhoud verschaft door derden. Schattingen en taxaties zijn afhankelijk van de mening van de desbetreffende auteur op het moment van ontwerpen. Dergelijke schattingen of taxaties kunnen achterhaald zijn of op een andere manier gewijzigd door recente ontwikkelingen zonder dat deze schattingen, taxaties, onderzoeken en verschafte informatie worden gewijzigd. De door derden verschafte inhoud of de inhoud uit meningen van derden hoeven niet overeen te komen met de meningen van Commerzbank AG; ze kunnen elkaar zelfs tegenspreken. Vooral de feiten in verband met productinformatie dienen enkel ter illustratie en zijn geen weergave van verklaringen betreffende toekomstige winsten of verliezen. Alle vermelde voorwaarden en bepalingen zijn niet-bindende indicaties van de marktactiviteit op de sluitingsdag.

Commerzbank Groep en/of haar leidinggevende organen, leidinggevenden en personeel kunnen aandelen of belangen hebben (gehad) in obligaties of financiële producten die het onderwerp zijn van de verstrekte inhoud, en in het bijzonder wat betreft meningen, schattingen of taxaties. Bovendien kan Commerzbank AG ook marktleiderschappelijke functies voor dergelijke obligaties hebben aangenomen. Commerzbank AG kan ook bankdiensten of andere adviserende diensten voor de emittenten van dergelijke obligaties verrichten.

Informatie over overschrijvingen

Betalingsgegevens van grensoverschrijdende overschrijvingen en andere dringende betalingen worden via de enige wereldwijd opererende aanbieder van financiële berichtendiensten SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), gevestigd in België, doorgegeven aan de bank van de begunstigde. Om veiligheidsredenen slaat SWIFT de transactiegegevens tijdelijk op in zijn centrum voor gegevensverwerking in Nederland en Zwitserland.

De aanleiding voor deze informatie is de resolutie van de EU-Raad van november 2009 om Amerikaanse autoriteiten van 1 februari 2010 tot en met 31 oktober 2010 toegang te verlenen tot gegevens over overschrijvingen in het centrum voor gegevensverwerking in Zwitserland met het oog op de bestrijding van internationaal terrorisme.

Dow Jones

De inhoud van Dow Jones is intellectueel eigendom van Dow Jones & Company, Inc. De gegevens worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele wetten en alle eigendomsrechten blijven berusten bij Dow Jones. Het kopiëren, heruitgeven of herdistribueren van de inhoud van Dow Jones, inclusief door opslag, omkadering of soortgelijke middelen, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dow Jones uitdrukkelijk verboden. Dow Jones is niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen in de inhoud, of voor handelingen die op basis daarvan worden verricht.

Geen verklaringen en garanties voor de inhoud en links

Commerzbank probeert de informatie op dit internetportaal voortdurend te controleren en bij te werken. Desondanks kan er actuele informatie ontbreken. We geven geen verklaringen en garanties voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie die we verstrekken, noch voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de webpagina's waarnaar we via hyperlinks verwijzen. Commerzbank AG verstrekt deze hyperlinks alleen ter informatie en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Denk eraan:

Dit internetportaal is ontwikkeld voor zakelijke entiteiten die officieel kantoor houden in een van de volgende landen van de Europese Unie: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. De Nederlandse versie is een niet-bindende vertaling en dient uitsluitend voor uw gemak.

Disclaimer STOCK OPTIONS

STOCK OPTIONS/COSOPIA is ontwikkeld voor zakelijke entiteiten die officieel kantoor houden in Duitsland onder Duits recht en van wie het personeel woonachtig is in Duitsland. De op deze pagina’s getoonde informatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door deze entiteiten en personen. Commerzbank accepteert geen verantwoordelijkheid voor de bruikbaarheid van deze informatie voor andere personen of op andere locaties. Gebruikers die deze website vanaf andere locaties bezoeken, doen dat op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Commerzbank neemt geen verantwoordelijkheid voor het gegeven dat deze website, het gebruik ervan of de informatie in overeenstemming is met de wetten die op deze locaties gelden. Het terugnemen van informatie mag de andere gebruikers niet beïnvloeden. Obligatienoteringen worden zonder garantie verstrekt en dienen op geen enkele wijze te worden beschouwd als advies of aanbeveling.

Auteursrecht

Commerzbank bezit alle auteursrechten van deze website. Het downloaden, kopiëren en opslaan van de volledige website of delen ervan is alleen toegestaan voor privédoeleinden. Voor andere maatregelen of doeleinden is de schriftelijke toestemming van Commerzbank vereist. Links naar dit internetportaal of het weergeven van COSOPIA-internetpagina's in een frame zijn verboden en dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij Commerzbank. Commerzbank garandeert u buitengewone toewijding en naleving van de geldende wetten met betrekking tot uw persoonsgegevens.